هتل اترک

قیمت تور مشهد برای 2 شب و سه روز هتل اترک از شیراز 16 خرداد 95 بهار 1395

قیمت تور مشهد برای 2 شب و سه روز هتل اترک از شیراز 16 خرداد 95 بهار 1395
 

<strong>آنچه در مورد تور مشهد بايد بدانیم :</strong>
<p dir=”rtl”><strong>*</strong> <a title=”تور مشهد” href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF”>تور مشهد</a> آژانس چهارفصل همه روزه در 12 ساعت پروازی مختلف انجام ميشود ، بنابر اين ميتوانید با توجه به ظرفیت پروازهای موجود ، ساعت پروازی خود را برای <a title=”تور مشهد 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-95″>تور مشهد 95</a> به دلخواه انتخاب كنید .</p>
<p dir=”rtl”><strong>*</strong> برای آگاهی بيشتر مسافران عزیز نقشه و راهنمای گردشگری <a title=”تور مشهد” href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF” target=”_blank”>تور مشهد</a> در اختیار كليه مسافرين آژانس قرار ميگيرد .</p>
<p dir=”rtl”><strong>*</strong> از آنجاييكه بليط و واچر هتل به صورت الكترونيكی صادر ميشود برای تهیه تور نياز به مراجعه حضوری به آژانس نيز وجود ندارد و مسافرانی كه به علت بعد مسافت و يا نداشتن وقت قادر به مراجعه به آژانس نيستند ، مي توانند پس از واريز وجه ، مدارك تور را به صورت ايميل و يا فاكس دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند.</p>
<p dir=”rtl”><strong>*</strong> هنگام انتخاب ساعت پروازی به یاد داشته باشيد كه زمان تخليه و تحويل اتاق در هتلهای <a title=”تور مشهد” href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF” target=”_blank”>تور مشهد</a> به ترتیب ساعت 12 و 14 ميباشد . البته اگر ساعت پروازی انتخاب شده شما خارج از اين زمان باشد مي توانيد پس از تخليه اتاق چمدانهای خود را به لابی هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از گشت و خرید در شهر مشهد استفاده نمایید .</p>
<p dir=”rtl”><strong>*</strong> ارائه شناسنامه برای احراز محرمیت برای همه هتلهای داخلی الزامی می باشد .</p>
<p dir=”rtl”><strong>*</strong> <a title=”تور مشهد” href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF”>تور مشهد</a> آژانس چهارفصل فقط با پروازهای بويينگ و يا ايرباس انجام ميشود .</p>
<p dir=”rtl”><strong>*</strong>تعداد روزهای <a title=”تور مشهد 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-95″>تور مشهد 95</a>به دلخواه مسافر قابل تغيير مي باشد . ولی به طور معمول اين تورها به شكل دو شب و سه روز و يا سه شب و چهار روز از طرف مسافران درخواست ميشود.</p>
<p dir=”rtl”><strong>*</strong> <a title=”تور مشهد” href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF”>تور مشهد</a> آژانس چهارفصل در همه هتلهای سه ستاره به بالای مشهد برگزار مي شود ، با توجه به اينكه درج نرخ تور مشهد برای همه هتلها ميسر نمی باشد در صورتی كه قیمت تور مشهد را برای هتل مورد نظر خود در سايت مشاهده ننموديد ميتوانيد با بخش<a title=”تور مشهد” href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF” target=”_blank”>تور مشهد</a> آژانس تماس حاصل فرمایید.</p>
<p dir=”rtl”>* مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه <a title=”تور مشهد 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-95″>تور مشهد 95</a> قرار گيرند ميتوانند از <a title=”تور لحظه آخری مشهد” href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF”>تور لحظه آخری مشهد</a> بازديد نمايند.</p>
<hr />
<p dir=”rtl”><strong><a title=”تور مشهد” href=”http://www.netmashhad.ir/” target=”_blank”>تور مشهد</a> هتل سیمرغ</strong></p>
<p dir=”rtl”><a title=”هتل سیمرغ مشهد” href=”http://netmashhad.ir/” target=”_blank”><strong><img title=”هتل سیمرغ” src=”http://netmashhad.ir/images/Hotelha/hotelSimorgh/simorgh.jpg” alt=”هتل سیمرغ” /></strong></a></p>
<p dir=”rtl”><strong>قیمت پایه برای <a title=”تور مشهد بهار 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-95″ target=”_blank”>تور مشهد بهار 95</a> | <a title=”تور مشهد خرداد 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-95″ target=”_blank”>تور مشهد خرداد 95</a></strong></p>
<p dir=”rtl”>قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته :تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”>قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق یک تخته :تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”><strong>خدمات :</strong> پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید</p>
<p dir=”rtl”><strong>توضيحات :</strong> قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،</p>
<p dir=”rtl”><strong>نام آژانس مجری تور مشهد : سالومه سیر </strong></p>
<p dir=”rtl”><strong>شماره تماس : 88546399</strong></p>
<hr />
<p dir=”rtl”><strong><a title=”تور مشهد” href=”http://www.netmashhad.ir/” target=”_blank”>تور مشهد</a> هتل زيتون</strong></p>
<p dir=”rtl”><a title=”هتل زیتون مشهد” href=”http://netmashhad.ir/” target=”_blank”><img title=”هتل زيتون” src=”http://netmashhad.ir/images/Hotelha/hotelZeyton/zeyton.JPG” alt=”هتل زيتون” width=”131″ height=”94″ /></a></p>
<p dir=”rtl”><strong>قیمت پایه برای <a title=”تور مشهد بهار 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-95″ target=”_blank”>تور مشهد بهار 95</a> | <a title=”تور مشهد خرداد 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-95″ target=”_blank”>تور مشهد خرداد 95</a></strong></p>
<p dir=”rtl”>قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته :  تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”>قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق یک تخته : تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”><strong>خدمات تور :</strong> پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید
<strong>توضيحات :</strong> قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،</p>
<p dir=”rtl”><strong>نام آژانس مجری تور مشهد: چهارفصل</strong></p>
<p dir=”rtl”><strong>شماره تماس : 88530609 – 42632</strong></p>
<hr />
<p dir=”rtl”> <strong><a title=”تور مشهد” href=”http://www.netmashhad.ir/” target=”_blank”>تور مشهد</a> </strong><strong>هتل آپارتمان ترنم</strong></p>
<p dir=”rtl”><a title=”هتل آپارتمان ترنم مشهد” href=”http://netmashhad.ir/” target=”_blank”><img title=”هتل آپارتمان ترنم” src=”http://netmashhad.ir/images/Hotelha/hotelApartemanTaranom/taranom.jpg” alt=”هتل آپارتمان ترنم” /></a></p>
<p dir=”rtl”><strong>قیمت پایه برای <a title=”تور مشهد بهار 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-95″ target=”_blank”>تور مشهد بهار 95</a> | <a title=”تور مشهد خرداد 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-95″ target=”_blank”>تور مشهد خرداد 95</a></strong></p>
<strong> </strong>قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته :  تماس با آژانس
<p dir=”rtl”>قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته :  تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”><strong>خدمات تور :</strong> پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید</p>
<p dir=”rtl”><strong>توضيحات :</strong> قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،</p>
<p dir=”rtl”><strong>نام آژانس مجری تور مشهد : سالومه سیر </strong></p>
<p dir=”rtl”><strong>شماره تماس : 88546399</strong></p>
<hr />

<h2 dir=”rtl”><strong><a title=”تور مشهد” href=”http://www.netmashhad.ir/” target=”_blank”>تور مشهد</a> با قطار هتل صدف</strong></h2>
<h4 dir=”rtl”><a title=”هتل صدف مشهد” href=”http://netmashhad.ir/” target=”_blank”><img title=”هتل صدف” src=”http://netmashhad.ir/images/Hotelha/hotelSadaf/sadaf.jpg” alt=” هتل صدف” width=”155″ height=”113″ /></a></h4>
<p dir=”rtl”><strong>قیمت پایه برای <a title=”تور مشهد بهار 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-95″ target=”_blank”>تور مشهد بهار 95</a> | <a title=”تور مشهد خرداد 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-95″ target=”_blank”>تور مشهد خرداد 95</a></strong></p>
<p dir=”rtl”> قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته :  تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”>قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته :  تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”><strong>خدمات تور :</strong> پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید</p>
<p dir=”rtl”><strong>توضيحات :</strong> قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،</p>
<p dir=”rtl”><strong>نام آژانس مجری تور مشهد: چهارفصل</strong></p>
<p dir=”rtl”><strong>شماره تماس : 88530609 – 42632</strong></p>
<hr />
<p dir=”rtl”><strong><a title=”تور مشهد” href=”http://www.netmashhad.ir/” target=”_blank”>تور مشهد</a> با قطار هتل الوند</strong></p>
<p dir=”rtl”><a title=”هتل الوند مشهد” href=”http://netmashhad.ir/” target=”_blank”><strong><img title=”هتل الوند” src=”http://netmashhad.ir/images/Hotelha/HotelAlvand/alvand.jpg” alt=”هتل الوند” width=”124″ height=”131″ /></strong></a></p>
<p dir=”rtl”><strong>قیمت پایه برای <a title=”تور مشهد بهار 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-95″ target=”_blank”>تور مشهد بهار 95</a> | <a title=”تور مشهد خرداد 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-95″ target=”_blank”>تور مشهد خرداد 95</a></strong></p>
<p dir=”rtl”> قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته :  تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”>قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته :  تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”><strong>خدمات تور :</strong> پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید</p>
<p dir=”rtl”><strong>توضيحات:</strong> قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،</p>
<p dir=”rtl”><strong>نام آژانس مجری تور مشهد : سالومه سیر </strong></p>
<p dir=”rtl”><strong>شماره تماس : 88546399</strong></p>
<hr />
<p dir=”rtl”> <strong><a title=”تور مشهد” href=”http://www.netmashhad.ir/” target=”_blank”>تور مشهد</a> با قطار هتل سلاطین</strong></p>
<p dir=”rtl”><a title=”هتل سلاطین مشهد” href=”http://netmashhad.ir/” target=”_blank”><strong><img title=”هتل سلاطین” src=”http://netmashhad.ir/images/Hotelha/hotelSalatin/salatin.jpg” alt=”هتل سلاطین” width=”141″ height=”105″ /></strong></a></p>
<p dir=”rtl”><strong>قیمت پایه برای <a title=”تور مشهد بهار 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-95″ target=”_blank”>تور مشهد بهار 95</a> | <a title=”تور مشهد خرداد 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-95″ target=”_blank”>تور مشهد خرداد 95</a></strong></p>
&nbsp;
<p dir=”rtl”> قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته :  تماس با آژانس</p>
&nbsp;
<p dir=”rtl”>قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته :  تماس با آژانس</p>
<strong>خدمات تور :</strong> پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید
<p dir=”rtl”> <strong>توضيحات :</strong> قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،</p>
<p dir=”rtl”><strong>نام آژانس مجری تور مشهد: چهارفصل</strong></p>
<p dir=”rtl”><strong>شماره تماس : 88530609 – 42632</strong></p>
<hr />

<strong><a title=”تور مشهد” href=”http://www.netmashhad.ir/” target=”_blank”>تور مشهد</a> هتل هليا</strong>
<p dir=”rtl”><a title=”هتل هبلا مشهد” href=”http://netmashhad.ir/”><img title=”هتل هليا” src=”http://netmashhad.ir/images/Hotelha/hotelHelia/helia%20mashhad.jpg” alt=”هتل هليا” /></a></p>
<p dir=”rtl”><strong>قیمت پایه برای <a title=”تور مشهد بهار 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-95″ target=”_blank”>تور مشهد بهار 95</a> | <a title=”تور مشهد خرداد 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-95″ target=”_blank”>تور مشهد خرداد 95</a></strong></p>
<p dir=”rtl”> قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته :  تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”>قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته :  تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”> <strong>خدمات تور :</strong> پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید</p>
<p dir=”rtl”><strong>توضيحات</strong> : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،</p>
<p dir=”rtl”><strong>نام آژانس مجری تور مشهد : سالومه سیر </strong></p>
<p dir=”rtl”><strong>شماره تماس : 88546399</strong></p>
<hr />
<p dir=”rtl”><strong><a title=”تور مشهد” href=”http://www.netmashhad.ir/” target=”_blank”>تور مشهد</a> هتل اترک</strong></p>
<p dir=”rtl”><strong><a title=”هتل اترک مشهد” href=”http://netmashhad.ir/” target=”_blank”><img title=”هتل اترک” src=”http://netmashhad.ir/images/Hotelha/hotelAtrak/atrak.jpg” alt=”هتل اترک” width=”145″ height=”110″ /></a></strong></p>
<p dir=”rtl”><strong>قیمت پایه برای <a title=”تور مشهد بهار 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-95″ target=”_blank”>تور مشهد بهار 95</a> | <a title=”تور مشهد خرداد 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-95″ target=”_blank”>تور مشهد خرداد 95</a></strong></p>
قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته :  تماس با آژانس

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته :  تماس با آژانس

<strong>خدمات تور :</strong> پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

<strong>توضيحات :</strong> قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،
<p dir=”rtl”><strong>نام آژانس مجری تور مشهد: چهارفصل</strong></p>
<p dir=”rtl”><strong>شماره تماس : 88530609 – 42632</strong></p>
<hr />

<strong><a title=”تور مشهد” href=”http://www.netmashhad.ir/” target=”_blank”>تور مشهد</a> هتل مجلل درويشی</strong>
<p dir=”rtl”><strong><a title=”تور مشهد” href=”http://netmashhad.ir/”><img title=”تور مشهد هتل مجلل درويشی” src=”http://netmashhad.ir/images/Hotelha/hodetlMojalalDarvishi/darvishiy.jpg” alt=”تور مشهد هتل مجلل درويشی” width=”143″ height=”153″ /></a></strong></p>
<p dir=”rtl”><strong>قیمت پایه برای <a title=”تور مشهد بهار 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-95″ target=”_blank”>تور مشهد بهار 95</a> | <a title=”تور مشهد خرداد 95″ href=”http://netmashhad.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-95″ target=”_blank”>تور مشهد خرداد 95</a></strong></p>
<p dir=”rtl”> قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته :  تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”>قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته :  تماس با آژانس</p>
<p dir=”rtl”> <strong>خدمات تور :</strong> پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید</p>
<p dir=”rtl”><strong>توضيحات</strong> : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،</p>
<p dir=”rtl”> <strong>نام آژانس مجری تور مشهد : سالومه سیر </strong></p>
<p dir=”rtl”> <strong>شماره تماس : 88546399</strong></p>