نرخ تور ترکیه

نرخ تور ترکیه هتل orient حرکت از ساری 15 خرداد 95 بهار 1395

نرخ تور ترکیه هتل orient  حرکت از ساری 15 خرداد 95 بهار 1395 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ در مورد تورهای ترکیه بدانيم: * تورهای ترکیه برای شهرهایی مانند استانبول همه روزه و در چندين ساعت پروازي برگزار ميگردد . براي شهرهایی مانند آنتالیا ، مارماريس ، ...